وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

اطلاعیه ی کمیته فوتسال

رضا بمانی رئیس کمیته ی فوتسال هیئت فوتبال استان قم اطلاعیه را جهت تیم های لیگ فوتسال استان صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان: قابل توجه کلیه تیم هایی که با تدارکات، سرمربی، سرپرست و یا کمک مربی خود قرار دادی را به ثبت نرسانده اند یا در دو تیم مشغول فعالیت هستند.

به اطلاع این عزیزان میرسانیم تنها یک هفته مهلت دارند تا نسبت به جابه جایی این افراد یا ثبت قرار داد اقدام نمایند.

در صورت عدم توجه و سر پیچی از مطلب فوق از هفته آتی به هیچ عنوان مجوز نشستن خاطیان بر روی نیمکت داده نخواهد شد، و حتی اگر هم کارت داشته باشند اشتباها برای آنها صادر گردیده است ، لذا بر طبق قانون کارت های آنان باطل و هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت.

شرایط سرمربیان و مربیان:

-         داشتن تاییدیه کمیته آموزش و کمیته ی انضباطی

شرایط سرپرست:

-         تاییدیه کمیته ی انضباطی

-         متاهل بودن و حداقل سی سال را دارا باشد.

تدارکات:

-         تاییدیه کمیته انضباطی

ضمنا همه ی اشخاص نام برده شده باید قرار دادشان ثبت شده باشد.

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی