وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

جلسه بررسی راهکارهای برگزاری مطلوب مسابقات بانوان

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال قم،سالن جلسات اداره ورزش وجوانان قم امروز میزبان بانوان فوتبال و فوتسال و هیئت فوتبالی ها بود.این جلسه که به همت هیئت فوتبال و گروه توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای با هدف بررسی راهکارها و چالش های موجود بر سر راه برگزاری مسابقات بانوان در قم  برگزار شده بود در ابتدا با سخنان نریمان رئیس گروه قهرمانی و حرفه ای اداره ورزش و جوانان  استان آغاز شد. وی با بیان سیاست های اداره ورزش در خصوص بخش بانوان ابتدا به آسیب شناسی در این زمینه پرداخت وبیان کرد مه ظرفیت های موجود می تواند بیش از امروز در فوتبال و فوتسال بانوان به کار گرفته شود تا توقعات همه برآورده شود.نریمان ضمن تقدیر از عملکرد هیئت فوتبال در سالی که سپری شد ،حجم کاری این هیئت را به اندازه چندین هیئت دانست.

بهرامی رئیس هیئت فوتبال قم که از اواسط جلسه وارد سالن شده بود ضمن تشکر از همکاری ها اداره ورزش وجوانان با این هیئت ابراز داشت:بنده ایراد را در روابط بین  بانوان جامعه فوتبال می بینم  و شاهد هستم که عدم همدلی و  وفاق ، عامل اصلی نرسیدن بانوان قمی به جایگاه در حد شان فوتبال و فوتسال شان  است. وی با تشریح برخی از رخداد ها  به تبیین موضوع عدم هم دلی در میان بانوان فوتبا ل و فوتسال قم پرداخت. در ادامه احمدی دبیر هیئت فوتبال با تاکید بر گفته های بهرامی مواضع ریاست هیئت فوتبال را از جنبه های دیگری بررسی نمود.

نکته جالب توجه این جلسه انتقاد متفق القول همه بانوان حاضر در جلسه به عدم همکاری تیم ها برای اعزام تیم نماینده استان درلیگ کشور بود. این  نشست که با حضور برخی از فعالین فوتبال و فوتسال از جمله شاه محمدی دبیر کمیته بانوان،رسولی  ونصر همراه بود که آنان نیز با  بیان بعضی از مشکلات خود در مسیر پیشرفت فوتبال و فوتسال بانوان  در پی را ه حلی برای مرتفع کردن این مشکلات بودند.اما نریمان در پاسخ به عدم همکاری تیم های درقبال تیم نماینده استان ،گفت :با هماهنگی کمیته انضبای هیئت فوتبال می توان از این دست بی اخلاقی ها جلوگیری نمود. رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اشاره به نگاه ویژه اداره ورزش به حوزه ورزش بانوان اذعان داشت: با هماهنگی هایی که با هیئت فوتبال صورت گرفته است قرار بر این شد تا مسابقات فوتسال بانوان قم  با قدرت و با نظم زیادی برگزار شود و قهرمان آن بعنوان نماینده فوتسال بانوان قم  به مسابقات کشوری اعزام شود،وی وعده داد تا به طور خاص از بانوان فوتسالیست و فوتبالیست قمی حمایت کند.

درپایان این جلسه شهاب حسامی مسئول کمیته آسیا ویژن به اهمیت مواردی هم چون برنامه ریزی و مدیریت وآموزش صحیح پرداخت وبیان کرد امیدواریم این جلسه را فصل الخطاب معضلات بدانیم هرچند که در نظر داریم  بصورت مرتب جلساتی با بانوان داشته باشیم. خازنی مسئول روابط عمومی هم قول داد تا غایت تلاش خود را برای پوشش رسانه ای فوتبال و فوتسال بانوان به کار گیرد.

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی